Tesnenia pre vodárenské šróbenie

 

  Označenie

  Číslo

  výrobku

  Použitie

Tesnenie holandrové - 3/8"

Tesnenie holandrové - 1/2"

Tesnenie holandrové - 1/2"

Tesnenie holandrové - 3/4"

Tesnenie holandrové - 3/4"

Tesnenie holandrové - 1"

Tesnenie holandrové - 1"

Tesnenie holandrové - 5/4"

Tesnenie holandrové - 5/4"

Tesnenie holandrové - 6/4"

Tesnenie holandrové - 6/4"

Tesnenie holandrové - 2"

Tesnenie holandrové - 2"

Tesnenie holandrové - 2,5"

Tesnenie holandrové - 3"

419 4173

342 430

330 120

382 830

330 340

104 500

304 430

574 430

419 4141

614 730

419 4130

776 130

194 145

419 4139

419 4140

guma

guma

IT

guma

IT

IT

guma

guma

IT

guma

IT

guma

IT

guma

guma