Ostatné výrobky

 

  Označenie

  Číslo

  výrobku

  Použitie

Membrána PO - 35 461 000      Membrána plynového prietokového ohrievača typ PO-35
Membrána typ 370 419 4134      Membrána plynového prietokového ohrievača typ 370
Membrána typ 371 419 4135      Membrána plynového prietokového ohrievača typ 371
Membrána WG - 125 459 000      Membrána plynového prietokového ohrievača typ

     WG-125

Membrána CH-11 419 4184      Membrána plaváku CH-11
Membrána FALCON 419 4185      Membrána plaváku FALCON
Sada 82 419 4167      Gumové tesnenia - 24 ks najčastejšie používaných

     v domácnosti

Ľanové vlákno 419 4157      Používané k utesňovaniu závitových častí