Firma  sa  zaoberá  predajom  a  distribúciou  tesnení  od  roku  1997.  V  prevažnej  miere  sa  jedná  o tesnenia   používané   k oprave   vodovodných   armatúr  a  batérií,   vyrábaných  v bývalom  podniku  SAM  Myjava.  

Táto  stránka  neobsahuje  kompletný  sortiment  výrobkov  ponúkaných  našou  firmou.  Na základe  dohody  je  možné  vyrobiť  tesnenia  rôznych  rozmerov,  z materiálov  bežne  dostupných  na  slovenskom  trhu.  

Taktiež  je  možné  zabezpečiť  výrobu  tesniacich  komponentov  vulkanizáciou,  prípadne  formou  vstrekovania   na  vstrekovacích  lisoch.

 

                                                                                                 Tešíme  sa  na  spoluprácu