Katalóg  tesnení

     1. Tesnenia do splachovacích nádrží a plavákových ventilov
     2. Tesnenia do zápachových uzávierok
    3. Tesnenia do batérií, práčkových hadíc, prípojných hadičiek
    4. O  -  krúžky
    5. Tesnenia fíbrové
    6. Tesnenia pre vršky prechodných ventilov "KE - 294"
    7. Tesnenia kúrenárske
    8. Tesnenia pre WC misu  -  kombi
    9. Tesnenia závesného WC
   10. Tesnenia kožené
   11. Tesnenia pre vodárenské šróbenie
   12. Ostatné výrobky
   13. Sady tesnení podľa použitia